Пример за едновременно събиране и присвояване на стойност: 150