Питаме: 100 по-голямо ли е 50?
Отговорът е: да, тъй като 100 е по-голямо от 50
Резултатът от сравнението е 1