100
100
" = (100 === 100)"
Резултатът от сравнението е