DO-WHILE


Example1:
var1 = 100, var2 = 50

Това съобщение ще се покаже поне веднъж,
...докато var1 е по-малко от var2, ...
var1 = 101, var2 = 50;


Example2:
var1 = 100, var2 = 50

var1 = 100, var2 = 50, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 51, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 52, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 53, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 54, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 55, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 56, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 57, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 58, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 59, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 60, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 61, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 62, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 63, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 64, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 65, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 66, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 67, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 68, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 69, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 70, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 71, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 72, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 73, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 74, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 75, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 76, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 77, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 78, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 79, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 80, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 81, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 82, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 83, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 84, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 85, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 86, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 87, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 88, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 89, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 90, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 91, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 92, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 93, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 94, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 95, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 96, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 97, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 98, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 99, докато var1 > var2
var1 = 100, var2 = 100