logo 

Виртуален компютърен кабинет

 

 • Офис пакет, OpenOffice.org
 • Офис пакет, MS Office
 • Текстообработка, OOo Writer
 • Текстообработка, MS Word
 • Електронни таблици, OOo Calc
 • Електронни таблици, MS Excel
 • Презентации, OOo Impress
 • Презентации, MS PowerPoint
 • Бази данни, OOo Base
 • Бази данни, MS Access
 • Рисуване, OOo Draw
 • Математика, OOo Math

  Контакт


  Връзки


 • Уроци - начална компютърна грамотност

  Индивидуални уроци - компютърни умения

     
    2235 
  ПОДКРЕПЕТЕ КАМПАНИЯТА OLPC: Лаптоп за всяко дете
   
   
  Последно актуализиране на информацията: 1.IX.2008/ Днес датата е:


  Това е приложение към Магистърска теза "Електронното обучение и образованието на XXI век", ИУ Варна, м.IX.2008